womennet 192x160

Home

''I believe in dreams" European Weightlifting Champion in 2015, four-time Armenian weightlifting champion, Arpine Dalalyan.

29.09.2015

IMG 4898Recently we have had the honor to speak a sixteen years old European Weightlifting Champion in 2015,  four-time Armenian weightlifting champion,  Arpine Dalalyan.

- Welcome Arpine! I would like to congratulate you on behalf of our team on your brilliant victory. Could you tell us how long have you been weightlifting?
- Hello, thank you. I have been training with weightlifting for 5 years already.
- And what achievements have you had during all of these years?
- I’m a four-time Armenian champion, but the biggest success I have had was winning the title of European Weightlifting Champion in 2015.
- Can you tell us why you chose weightlifting?
- It was my grandfather who introduced me to weightlifting.
- Did your grandfather practice weightlifting?
- No, he just loved sports and encouraged me to go to weightlifting.
- Have you ever thought about quitting weightlifting?
- No, I love weightlifting more day by day.
- Have you ever met any obstacles during these years?
- Yes, a lot!

Read more...

“Follow your heart” – the 17-year-old European weightlifting vice champion said to her peers.

28.09.2015

IMG 4880The Armenian female team showed brilliant results in the Junior European Weightlifting Championship. Of the four participants, two brought home gold medals and one brought silver. A 13-year-old athlete ranked 4th place, and Armenian weightlifters achieved unprecedented success in the tournament overall by winning 14 gold, 11 silver and 4 bronze medals.

As women we are proud to have such physically strong and spiritually resilient young women who serve as an example not only for teenage girls, but also for our whole society.

Recently we have had the honor to host one of the medalists, 17-year-old weightlifter Sona Poghosyan. We spoke to her about her impressive achievement in the competition.

- Welcome Sona, let me congratulate you on behalf of our team on your achievements. Can you tell us how long you have been weightlifting?
- Hello, thank you. I started my weightlifting journey 4 years ago.

- Can you briefly describe the competition?
- It was the under-15 and under-17 European Weightlifting Championships. I participate in both U15 and U17. The competition was held in Sweden. This year we had great success, as both our girls’ team and boys’ team came home with great results.

Read more...

«Ձեր դասընթացների շնորհիվ ես կարողանում եմ նորից ասել, որ ես հպարտ եմ, որ կին եմ» ՝ ամփոփելով Կանանց իրավունքներին նվիրված դասընթացների շարքը:

15.09.2015

12002501 10155880808400012 2267530254822682662 oՕրեր առաջ «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն»-ը ամփոփեց կանանց իրավունքներին նվիրված վեցօրյա դասընթացի հերթական շարքը: Դասընթացը տեղի էր ունեցել սույն թվականի սեպմտեմբերի 4-9-ը:
Այն լի էր քննարկումներով, հետաքրքիր բանվեճերով: Ծրագրի
ավարտին մասնակիցները կիսվեցին իրենց տպավորություններով, որոնցից մի քանիսը ցանկանում ենք կիսել ձեզ հետ.

 

« ԿՌԿ-ի հերթական դասընթացին մասնակցեցի մեծ սիրով և սպասումներով: Կցանկանայի խոսել անձնակազմի և նրա աշխատանքի մասին, քանի որ մեծամասամբ նրանցից է կախված դասընթացի ամբողջ ընթացքը: Պրոֆեսիոնալ թրեյներներ, շփման բարձր հմտություն, թիմ կառավելու կարողություն, թիմային աշխատանքի բարձր մակարդակ, մի խոսքով՝ աշխատանքն իրականացվեց բարձր մակարդակով: Յուրաքանչյուր մասնակից իրեն զգում էր կարևոր և կարևորված: Կար խմբային պատասխանատվություն, որը գալիս էր յուրաքանչյուր դասընթացավարի պրոֆեսիոնալ պահվածքից: Նաև կցանկանայի խոսել թեմաների մատուցման ձևից՝ լսել, տեսնել և շոշափել, այս երեք կոնցեպցիան առկա էր, որն էլ ավելի մատչելի էր դարձնում նյութի յուրացումը: Ինչպես նաև խաղերը, որոնք էլ ուղղակի ամենավառ պահերից մեկը դարձան յուրաքանչյուրիս համար: ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՊՐԵՔ ԴՈՒՔ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՔ ՆՈՒՅՆ ՈԳՈՎ»:

Read more...