womennet 192x160

Home

«Ձեր դասընթացների շնորհիվ ես կարողանում եմ նորից ասել, որ ես հպարտ եմ, որ կին եմ» ՝ ամփոփելով Կանանց իրավունքներին նվիրված դասընթացների շարքը:

15.09.2015

12002501 10155880808400012 2267530254822682662 oՕրեր առաջ «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն»-ը ամփոփեց կանանց իրավունքներին նվիրված վեցօրյա դասընթացի հերթական շարքը: Դասընթացը տեղի էր ունեցել սույն թվականի սեպմտեմբերի 4-9-ը:
Այն լի էր քննարկումներով, հետաքրքիր բանվեճերով: Ծրագրի
ավարտին մասնակիցները կիսվեցին իրենց տպավորություններով, որոնցից մի քանիսը ցանկանում ենք կիսել ձեզ հետ.

 

« ԿՌԿ-ի հերթական դասընթացին մասնակցեցի մեծ սիրով և սպասումներով: Կցանկանայի խոսել անձնակազմի և նրա աշխատանքի մասին, քանի որ մեծամասամբ նրանցից է կախված դասընթացի ամբողջ ընթացքը: Պրոֆեսիոնալ թրեյներներ, շփման բարձր հմտություն, թիմ կառավելու կարողություն, թիմային աշխատանքի բարձր մակարդակ, մի խոսքով՝ աշխատանքն իրականացվեց բարձր մակարդակով: Յուրաքանչյուր մասնակից իրեն զգում էր կարևոր և կարևորված: Կար խմբային պատասխանատվություն, որը գալիս էր յուրաքանչյուր դասընթացավարի պրոֆեսիոնալ պահվածքից: Նաև կցանկանայի խոսել թեմաների մատուցման ձևից՝ լսել, տեսնել և շոշափել, այս երեք կոնցեպցիան առկա էր, որն էլ ավելի մատչելի էր դարձնում նյութի յուրացումը: Ինչպես նաև խաղերը, որոնք էլ ուղղակի ամենավառ պահերից մեկը դարձան յուրաքանչյուրիս համար: ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՊՐԵՔ ԴՈՒՔ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՔ ՆՈՒՅՆ ՈԳՈՎ»:

Read more...

“The Iron Lady” movie screening at WRCA FilmClub

17.08.2015

11880978 792671360852549 832088437 nOn 21 August (Friday) 18:30 WRC Film Club is organizing movie screening. For this time we have chosen "The Iron Lady". After watching the film, a small debate will follow. It would an absolute pleasure for us to see all of you there. Don't lose your chance to learn more about the legendary Prime Minister of the UK

“The Iron Lady” is based on the life of Margaret Thatcher , the longest-serving Prime Minister of the United Kingdom of the 20th century. The film is a magnificent representation of an elderly Margaret Thatcher, who talks to the imagined presence of her recently deceased husband. She struggles to come to terms while scenes from her past life, from girlhood to British prime minister, intervene.

Read more...

Women in Armenia: in the Search of the Lost “Queens”: public lectures

11.08.2015

white“Women’s Resource Center” NGO together with the Heinrich-Böll-Stiftung South Caucasus (Tbilisi) organizes the series of public lectures dedicated to analysis and discussion of the women’s issues in Armenia during the history and nowadays.
This public event includes 6 lectures that aim to present women’s problems in Armenia in different spheres of life: art, politics, mass media, economic relations, etc. During the lectures the misleading perceptions of the feminism and gender-related issues in Armenian society will be discussed as well.
Timeline for the lectures:
September 17: Myths about “Dangers” of Feminism: the Perception of Feminism in Armenian Society
Speaker: Anna Voskanyan, Social Work Expert
October 1: Feminism on Hold: How Divergent Concepts and Economic Interests Created a Disabling Environment for the Emancipation of Armenian Women

Speaker: Nvard Manasyan, Education Expert

Read more...