womennet 192x160

Home

WOMEN’S RESOURCE CENTER NGO PAID INTERNSHIP ANNOUNCEMENT

05.03.2014

загруженноеWomen's Resource Center NGO is glad to announce the internship opportunity for current law students as well as for recently graduated lawyers. During the 6 weeks of the internship the candidate should conduct 1 research, 2 trainings and write 1 article about women's rights issues (topics will be specified later according to the Intern's legal knowledge area). The internship is paid (in the amount of 45.000 AMD). At the end of the internship the candidate will be provided with certificate and letter of recommendation.

The choice of the intern will be on competitive basis, because the number of places is limited.

All interested candidates should send the application form and CV to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specifying "Legal internship" in the subject of the letter. The application deadline is March 15.

Read more...

«Կանայք որպես փոփոխության նախաձեռնողներ» դասընթաց Գյումրիում

04.03.2014

woman-leaderՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Եղիր այն փոփոխությունը, որը ցանկանում ես տեսնել աշխարհում:

Մահաթմա Գանդի

«Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ-ն հրավիրում է բոլոր այն կանանց և աղջիկների ուշադրությունը, ովքեր ցանկանում են իրենց համայնքներում դրական փոփոխությունների նախաձեռնող լինել: «Կանայք որպես փոփոխության նախաձեռնողներ» դասընթացը նպատակ ունի կանանց և աղջիկներին առաջնորդության սկբունքներին, առաջնորդ դառնալուն նպաստող և խոչընդոտող հանգամանքներին և դրանց հետ աշխատելու հիմունքներին ծանոթացնելու միջոցով խթանել կանանց քաղաքացիական և քաղաքական մասնակցությունը:

Դասընթացի ակտիվ մասնակիցները կստանան մասնակցության վկայագրեր, իսկ առավել մոտիվացվածները հետագայում հնարավորություն կունենան իրենց հմտությունները և գաղափարները զարգացնել կազմակերպության հետ համատեղ:

Read more...

On September 15 Stepanakert spoke about Human Rights

26.02.2014

1922708 602507323158185 810463310 nDuring recent decades various nations struggled a lot to obtain liberty and create safe environment for us and growing generations. This path was not of the easiest. There were too many losses... But today we will speak about accomplishments concerning Human Rights.

Many international documents should be highlighted in this regard. Today we will stop in on Universal Declaration of Human Rights, which comes out as a cornerstone international document. After the adoption of UDHR it was used as a platform to design many other documents on Human Rights. Even though this document does not have legally binding character, first time in our history it gave general understanding about Human Rights.

 

Read more...