womennet 192x160

Home

WOMEN'S RESOURCE CENTER EVENTS FOR WOMEN'S RIGHTS MONTH 08.03.2014

08.03.2014

1012548 10153802009155012 71891524 n08.03.2014

MARCH FOR WOMEN'S RIGHTS

/ Feminist platform initiative

13:00 / A. Isahakyan statue in / Near subway station Yeritasardakan

14.03.2014

WOMEN'S POETRY NIGHT

19:30 / Rober club / ex Warmhall / 10 Mher Mkrtchyan Street

20.03.2014

ANGELS WITH IRON WINGS FILM SCREENING

17:00 / The Club / 40 Tumanyan

Read more...

WOMEN’S RESOURCE CENTER NGO PAID INTERNSHIP ANNOUNCEMENT

05.03.2014

загруженноеWomen's Resource Center NGO is glad to announce the internship opportunity for current law students as well as for recently graduated lawyers. During the 6 weeks of the internship the candidate should conduct 1 research, 2 trainings and write 1 article about women's rights issues (topics will be specified later according to the Intern's legal knowledge area). The internship is paid (in the amount of 45.000 AMD). At the end of the internship the candidate will be provided with certificate and letter of recommendation.

The choice of the intern will be on competitive basis, because the number of places is limited.

All interested candidates should send the application form and CV to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specifying "Legal internship" in the subject of the letter. The application deadline is March 15.

Read more...

«Կանայք որպես փոփոխության նախաձեռնողներ» դասընթաց Գյումրիում

04.03.2014

woman-leaderՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Եղիր այն փոփոխությունը, որը ցանկանում ես տեսնել աշխարհում:

Մահաթմա Գանդի

«Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ-ն հրավիրում է բոլոր այն կանանց և աղջիկների ուշադրությունը, ովքեր ցանկանում են իրենց համայնքներում դրական փոփոխությունների նախաձեռնող լինել: «Կանայք որպես փոփոխության նախաձեռնողներ» դասընթացը նպատակ ունի կանանց և աղջիկներին առաջնորդության սկբունքներին, առաջնորդ դառնալուն նպաստող և խոչընդոտող հանգամանքներին և դրանց հետ աշխատելու հիմունքներին ծանոթացնելու միջոցով խթանել կանանց քաղաքացիական և քաղաքական մասնակցությունը:

Դասընթացի ակտիվ մասնակիցները կստանան մասնակցության վկայագրեր, իսկ առավել մոտիվացվածները հետագայում հնարավորություն կունենան իրենց հմտությունները և գաղափարները զարգացնել կազմակերպության հետ համատեղ:

Read more...