womennet 192x160

Home

“Follow your heart” – the 17-year-old European weightlifting vice champion said to her peers.

28.09.2015

IMG 4880The Armenian female team showed brilliant results in the Junior European Weightlifting Championship. Of the four participants, two brought home gold medals and one brought silver. A 13-year-old athlete ranked 4th place, and Armenian weightlifters achieved unprecedented success in the tournament overall by winning 14 gold, 11 silver and 4 bronze medals.

As women we are proud to have such physically strong and spiritually resilient young women who serve as an example not only for teenage girls, but also for our whole society.

Recently we have had the honor to host one of the medalists, 17-year-old weightlifter Sona Poghosyan. We spoke to her about her impressive achievement in the competition.

- Welcome Sona, let me congratulate you on behalf of our team on your achievements. Can you tell us how long you have been weightlifting?
- Hello, thank you. I started my weightlifting journey 4 years ago.

- Can you briefly describe the competition?
- It was the under-15 and under-17 European Weightlifting Championships. I participate in both U15 and U17. The competition was held in Sweden. This year we had great success, as both our girls’ team and boys’ team came home with great results.

Read more...

«Ձեր դասընթացների շնորհիվ ես կարողանում եմ նորից ասել, որ ես հպարտ եմ, որ կին եմ» ՝ ամփոփելով Կանանց իրավունքներին նվիրված դասընթացների շարքը:

15.09.2015

12002501 10155880808400012 2267530254822682662 oՕրեր առաջ «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն»-ը ամփոփեց կանանց իրավունքներին նվիրված վեցօրյա դասընթացի հերթական շարքը: Դասընթացը տեղի էր ունեցել սույն թվականի սեպմտեմբերի 4-9-ը:
Այն լի էր քննարկումներով, հետաքրքիր բանվեճերով: Ծրագրի
ավարտին մասնակիցները կիսվեցին իրենց տպավորություններով, որոնցից մի քանիսը ցանկանում ենք կիսել ձեզ հետ.

 

« ԿՌԿ-ի հերթական դասընթացին մասնակցեցի մեծ սիրով և սպասումներով: Կցանկանայի խոսել անձնակազմի և նրա աշխատանքի մասին, քանի որ մեծամասամբ նրանցից է կախված դասընթացի ամբողջ ընթացքը: Պրոֆեսիոնալ թրեյներներ, շփման բարձր հմտություն, թիմ կառավելու կարողություն, թիմային աշխատանքի բարձր մակարդակ, մի խոսքով՝ աշխատանքն իրականացվեց բարձր մակարդակով: Յուրաքանչյուր մասնակից իրեն զգում էր կարևոր և կարևորված: Կար խմբային պատասխանատվություն, որը գալիս էր յուրաքանչյուր դասընթացավարի պրոֆեսիոնալ պահվածքից: Նաև կցանկանայի խոսել թեմաների մատուցման ձևից՝ լսել, տեսնել և շոշափել, այս երեք կոնցեպցիան առկա էր, որն էլ ավելի մատչելի էր դարձնում նյութի յուրացումը: Ինչպես նաև խաղերը, որոնք էլ ուղղակի ամենավառ պահերից մեկը դարձան յուրաքանչյուրիս համար: ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՊՐԵՔ ԴՈՒՔ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՔ ՆՈՒՅՆ ՈԳՈՎ»:

Read more...

“The Iron Lady” movie screening at WRCA FilmClub

17.08.2015

11880978 792671360852549 832088437 nOn 21 August (Friday) 18:30 WRC Film Club is organizing movie screening. For this time we have chosen "The Iron Lady". After watching the film, a small debate will follow. It would an absolute pleasure for us to see all of you there. Don't lose your chance to learn more about the legendary Prime Minister of the UK

“The Iron Lady” is based on the life of Margaret Thatcher , the longest-serving Prime Minister of the United Kingdom of the 20th century. The film is a magnificent representation of an elderly Margaret Thatcher, who talks to the imagined presence of her recently deceased husband. She struggles to come to terms while scenes from her past life, from girlhood to British prime minister, intervene.

Read more...