womennet 192x160

Home

Սեռական և վերարտադրողական առողջություն և իրավունք ծրագիր․ 2016-ի ներկա դասընթացներ

05․02․2016

431493 345645635477040 1963615694 nԿանանց ռեսուրսային կենտրոնում փետրվար ամսից վերսկսվում են «Իմ մարմին՝ իմ իրավունք» սեռական առողջության դասընթացները երիտասարդ կանանց համար: Հիշեցնենք, որ թեմաները վերաբերվում են սեռականությանը և սեռական առողջությանը: Յուրաքանչյուր դասընթաց բաղկացած է ութ հանդիպումներից, խումբը փակ է, ցանկացողները կարող են գրանցվել հաջորդ խմբեր վերաստեղծելու նպատակով:
Կանանց ռեսուրսային կենտրոնում գործում են նաև դասընթացներ նախատեսված հղիների և ապագա մայրերի համար: Դասընթացը բաղկացած է վեց հանդիպումներից, որոնց ընթացքում անդրադառնում ենք ընդհանուր հղիության փուլերին, սննդին և ֆիզիկական վարժություններին հղիության ընթացքում, ծննդաբերությանը, ետծննդյան հիմնախնդիրներին և կրծքով կերակրմանը:
Գործում է նաև Իմ մարմին՝ իմ իրավունք ֆեյսբուքյան էջը, որտեղ պարբերաբար տեղադրվում են հոդվածներ սեռականության վերաբերյալ։

Read more...

Breast Cancer Awareness Mont, Meeting with the Psychologist.

26.10.2015

breastcancerawarenessmonthEarly prevention and awareness are the primary tools for fighting against cancer. However, as a rule, people are reluctant from preventive examinations and meet the doctor when it is already too late. The major causes of such practices are fear and false, exaggerated ideas about cancer. Breast cancer arises a number of unique questions connected with the topic of “femininity”. Highlighting the importance of psychological factor in cancer prevention and eradication of the disease process, "Women's Resource Center", in "My Body, My Right" program invited professional psychologists, members of the 'YSU Center for Applied Psychology' 'The Psycho-oncological development” initiative.
The meeting will take place at the Women's Resource Center on 27th of October, at 18:30.

Read more...

Breast Cancer Awareness Month, Meeting with the Doctor

26.10.2015

12105726 10156012264605012 3905412533048680966 nOctober is considered breast cancer awareness month around the world. Aiming to raise public awareness and thus contribute to the reduction of breast cancer, "Women's Resource Center" in "My Body, My Right" program, organized a series of meetings with various specialists. On October 20 a meeting with the doctor took place. The meeting was hosted by the founder and leader of "The Armenian-Canadian Medical Clinic," PhD, an urologist, the coordinator of the "Women's Health Improvement Project in the Regions of Armenia" Vardges Avagyan.
The meeting was attended by 15 participants. The conversation began touching upon the means of preventing breast cancer. The doctor presented self-inspection and medical methods, preventive measures and risk factors of the breast cancer. In the end, participants were able to address their questions to the expert. We thank all participants and the professional for an interesting and informative meeting.

Read more...